Forside

New control concept for heat pump plant in Sønderborg

English introduction

This technical article covers an EUDP* project carried out with Aalborg University and Sønderborg Fjernvarme. The purpose was to improve the operation of a complex district heating plant consisting of four absorption heat pumps, a geothermal well and two wood chip boilers with flue gas condensation. It was important to create the right flow-conditions to prevent the heat pumps from switching off to avoid crystallization.

Results from the project:
The changes we made together with Sønderborg Fjernvarme, Frontmatec and the Chinese heat pump manufacturer have significantly reduced the number of heat pump outages. This is essential to improve the plant's availability, operational flexibility and user-friendliness.

*EUDP is a Danish abbreviation which can be translated into: Energy-technological Development and Demonstration Programme

Article (in Danish) from May 2018

I denne tekniske og lange artikel fortæller vi mere i detaljer om et EUDP-projekt, som vi har gennemført sammen med Aalborg Universitet og Sønderborg Fjernvarme.

cases/1.jpg

Figur 1. diagram over anlægget i Sønderborg.

Over en længere periode har Added Values arbejdet sammen med Sønderborg Fjernvarme og Frontmatec, om at forbedre driften af et komplekst fjernvarmeanlæg, som består af fire absorptionsvarmepumper, en geotermisk brønd og to fliskedler med røggaskondensering. Figur 1 viser et diagram over anlægget.

En af anlæggets store udfordringer er at skabe de rigtige flow-forhold på fjernvarmesiden (gule streger) af anlæggets komponenter i forskellige laster og driftssituationer. Sker det ikke, vil varmepumperne udkobles for at beskytte sig selv mod krystallisering. Hvis saltopløsningen i en varmepumpe krystalliserer (størkner), kræver det et stort manuelt arbejde at rette op på skaden igen.

Projektet har bestået af følgende delopgaver:

 • Udvikling af en dynamisk simuleringsmodel.
 • Gennemgang af varmepumpernes interne regulering (i samarbejde med den kinesiske producent).
 • Gennemgang af eksisterende reguleringer.
 • Udvikling og simulering af ny analog blokleder og operatørbrugerflade.
 • Gennemgang og opdatering af binær blokleder.

Fra 2013 til 2015 deltog Added Values i et EUDP-projekt sammen med Aalborg Universitet, hvor Kasper Vinther var ansat på det tidspunkt, og nu arbejder hos Added Values. I projektet udviklede vi blandt andet en dynamisk simuleringsmodel af anlægget i Sønderborg og før projektet vidste vi intet om absorptionsvarmepumper .

Modellen blev udviklet i Modelica, som er et ligningsbaseret og objekt-orienteret sprog, der gør det nemmere at modellere store komplekse dynamiske systemer. Figur 2 viser modellen med nogle af dens underkomponenter. Den består af over 20.000 ligninger (heraf over 1.000 differentialligninger) og er altså ganske kompleks.

cases/2.jpg

Figur 2 — Simuleringsmodellen består af lag af komponenter og underkomponenter.

Modellen blev brugt til at give os afgørende viden om anlæggets dynamiske respons i forskellige situationer og muligheden for at simulere forskellige nye reguleringskoncepter.

I en anden sammenhæng kunne vi se, at der var store afvigelser mellem en målt og en simuleret temperatur. Temperaturføleren i Sønderborg blev derfor kalibreret men viste ingen fejl. Efter nærmere undersøgelser viste det sig, at afvigelsen skyldtes, at en af varmepumperne var begyndt at krystallisere og modellen hjalp derfor med at udpege en fejl i anlægget.

Interne varmepumpereguleringer

Fordi vi ikke havde adgang til varmepumpernes interne regulering (proprietær software fra den kinesiske varmepumpeproducent (Hope Deepblue), benyttede vi en metode kaldet RGA (Relative Gain Array) til at beregne den optimale reguleringsstrategi for vores varmepumpemodel og kunne på den måde give et kvalificeret gæt på, hvordan producentens styring sandsynligvis var opbygget. Det gav anledning til, at vi fandt nogle uhensigtsmæssige begrænsninger i styringen, som vi i samarbejde med producenten fik rettet i anlægget via en fjernforbindelse fra Kina. Ændringerne har efterfølgende gjort styringen af de enkelte varmepumper væsentlig bedre og antallet af utilsigtede udkoblinger (trip) er reduceret.

Gennemgang af eksterne reguleringer (fjernvarmesiden)

Gennem tiden har der været arbejdet en del med styringsstrategien på anlæggets fjernvarmeside. På grund af mange udfald og krystalliseringsproblemer under idriftsættelsen er der med tiden blevet opbygget en meget restriktiv styring, som har gjort det umuligt at køre anlægget på en fleksibel og robust måde.

Sammen med ændringerne i de interne varmepumpereguleringer har vi gået hele den eksisterende regulering igennem og lavet en del ændringer, som har løsnet op for restriktionerne. Det har generelt øget fleksibiliteten i driften og har reduceret antallet af utilsigtede udkoblinger af varmepumperne.

Analog blokleder

cases/3.jpg

Før projektet skulle operatøren i Sønderborg selv indtaste ønskede ventilstillinger, flow-setpunkter m.m. ud fra en ønsket fjernvarmeproduktion på anlægget. I projektet har vi designet en analog blokleder som modtager operatørens ønske om samlet fjernvarmeproduktion, hvilke kedler og varmepumper der er frigivet til drift og hvilken begrænsning der aktuelt er på geotermibrønden. Ud fra disse informationer kan den analoge blokleder beregne den mulige fjernvarmeproduktion. Disse beregninger bliver så omsat til en række feedforward-værdier til systemets forskellige reguleringssløjfer.

Binær blokleder

Den binære blokleder har nogenlunde samme formål som den analoge blokleder: den styrer de underliggende systemer. Men hvor den analoge blokleder udregner analoge værdier (vandmængder m.m.), så er den binære blokleders opgave mere i retningen af “start delsystem XX og vent til betingelse YY er opfyldt” derefter “start ZZ og vent på QQ”. Den binære blokleder bruges hovedsageligt under opstart og nedlukning af anlægget.

I projektet har vi gennemgået den eksisterende binære blokleder og rettet nogle ting, som har gjort det nemmere for operatøren at starte og stoppe anlægget.

Resultater fra projektet

Med de ændringer, vi har lavet sammen med Sønderborg Fjernvarme, Frontmatec og den kinesiske varme-pumpeproducent, har vi reduceret antallet af varmepumpeudfald markant. Det er en væsentlig forudsætning for at kunne forbedre anlæggets rådighed, driftsfleksibilitet og brugervenlighed.

I den kommende varmesæson skal al den nye regulering testes og rettes til, så operatørerne nemmere kan starte anlægget og få det til at lave den ønskede fjernvarmeeffekt uden selv at skulle stille på de enkelte pumper og ventiler.

Referencer

K. Vinther, R.J. Nielsen, K.M. Nielsen, P. Andersen, T.S. Pedersen, J. D. Bendtsen, “Analysis of decentralized control for absorption cycle heat pumps”, European Control Conference, 2015.

K. Vinther, R.J. Nielsen, P. Andersen, J. D. Bendtsen, “Optimization of interconnected absorption cycle heat pumps with micro-genetic algorithms”, in Journal of Process Control, 2017.

Kontakt

Ønsker du at høre mere om projektet eller modellerne, er du velkommen til at kontakte, Rene Just Nielsen, civilingeniør med speciale i procesregulering, rjn@addedvalues.eu  eller Kasper Vinther, civilingeniør med speciale i intelligente, autonome systemer,  kvi@addedvalues.eu

 

 

Energy systems and markets

Energy systems and energy markets are handling the largest transition ever seen. A transition from a central and fossil-fuel based energy production to a mix of energy sources and a decentral green production. Nationally and at European level, the political objects for this transition are very ambitious.

Utilities and other production units of heat and power constantly focus on optimizing their business to meet future requirements for markets and energy systems.

We help them evaluate, analyse and implement the best technologies.

The focus is on interconnected power systems which provide synergy across own plants and which at the same time provide efficient sector coupling to external actors eg system services to the power grid and utilization of surplus heat from PtX plants.

services-grafikker/added-values-energy-systems-and-markets.png

Added Values expertise covers:

 • Feasibility of technologies, eg heat pumps with various heat sources
 • Assessment of technologies at market level
 • Research collaboration and development of new technologies
 • Technological road mapping and scenarios
 • Investment optimisation

Read more

Plant and supply concepts

Energy markets and framework conditions are subject to major changes.These changes are pushing in the direction of a greener and more flexible fixed asset portfolio. Among other things, this means increased demands for continuous development and change of current and future energy plants and supply.

As a player in the energy industry, there is a need to work with all aspects of energy planning, production, and distribution within many different forms of energy as well as new technologies for efficient heating and cooling.

The adjustments must be made through well-considered investments and without compromising on operational reliability, energy efficiency, environmental impacts, and plant life. The high complexity in terms of framework conditions, technology options and operations require thorough and well-argued investment plans.

We help optimize the investments that the transition entails. The result will often be an optimized investment process (roadmap), which is robust to the changes / opportunities that the future brings.

We answer the "simple" question, “When and where should what types of plants be built in what size? “And not least, we document why. At the same time, we ensure the practical implementability of the roadmap and the operational robustness over the entire roadmap time horizon, eg up to 2040.

services-grafikker/added-values-plant-and-supply-concepts.png

Added Values has expertise in:

 • Optimization of investment processes
 • Optimization of plant concepts
 • Design of financial control room
 • Modeling and simulation of plant and supply concepts

Read more

Project implementation

Successful implementation of plant construction projects, whether it is new construction, expansion, conversion, or repair work, is a central focus point for any plant owner.

As a plant owner, you need to navigate safely through the entire process from the initial stages of requirements specification and tendering to commissioning. This requires a profound and updated technical knowledge and experience base that matches the suppliers and client consultants.

We help to set the right requirements for the new facilities, so that the greatest possible economic and environmental effect is achieved. In the construction phase, we help ensure quality and the right operating characteristics for the new plants.

And finally, in the commissioning phase, we assist in carrying out warranty testing and performance optimization both at the individual plant and across the entire portfolio (production and supply plant).

services-grafikker/added-values-project-implementation.png

Added Values has expertise in:

 • QA on behalf of plant owners
 • Technical assessment of suppliers
 • Tender processes including requirements specification and evaluation criteria
 • Quality assurance on behalf of plant owners
 • Assessment of suppliers' technical standard
 • Function descriptions and programming for automation
 • Commissioning procedures and operating manuals
 • Commissioning of plant, automation and financial control room

Read more

Plant in operation

For the individual plant owner, efficiencies in energy distribution and energy production are increasingly crucial to obtain good operating economy and good competition opportunities. This applies regardless of whether it is pure heat production, pure power production or combined power and heating systems.

For plant owners, operational optimizations must consider ongoing operations, work closely with the technical staff in both operation and planning, and involve all parties. In this way, the expected economic or technical objectives are realized.

We help assess and analyze the possibilities for improved performance, and we use our expertise in the detailed design of the adaptations that need to be implemented, both plant hardware and automation. Finally, we also assist with the purely practical issues by following-up on suppliers and by following-up on performance after the adjustment.

services-grafikker/added-values-illustrationer-01.png

Added Values has expertise in:

 • Troubleshooting, optimization and flexibility (eg in relation to fuels, access to work area and flexibility)
 • Analysing energy efficiency (heat balances)
 • Analysing dynamic properties, eg for improving system services
 • Performance monitoring
 • Online support and optimization tools
 • Lifetime assessments, maintenance plans and unforced outage analysis
 • Analysis of efficiency, fuel combinations and sub-processes
 • Development of tools to support operations
 • Consulting and implementation of ongoing operational optimizations.

Read more

Latest news –
with knowledge sharing and jobs

bubble